Entoloma salmoneum 

Entoloma salmoneum (syn. Inocephalus quadratus)01838

Entoloma salmoneum (Peck) Saccharide. 1887

This is in the Entolomataceae family of the Agaricales order.

Entoloma quadratum  (syn. Inocephalus quadratus)01780

Entoloma quadratum (syn. Inocephalus quadratus)