Dacrymyces stillatus 

Dacrymyces stillatus Nees (1816)

 Dacrymyces stillatus is the Type species for the Dacrymycetaceae family of the Dacrymycetales order.  Fungi in this order have ‘tuning fork’ basidia. 

Dacrymyces stillatus0668