Picipes badius 

Royoporus badius (Polyporus badius) 0883

Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (Royoporus badius, Polyporus badius)

It is in the Polyporaceae family of the Polyporales order.

Picipes badius (Polyporus badius) 05650

Picipes badius (Royoporus badius, Polyporus badius)

PICIPES (Polyporus)-badius 07907

Picipes badius (Royoporus badius, Polyporus badius)