Bothia castanella 


Bothia castenellus1010010

Bothia castanella 


Bothia castenellus1010040

Bothia castanella

Bothia castenellus01286

Bothia castanella 

Bothia castanellus01289

Bothia castanella

It is in the Boletacea family of the Boletales order.