Tylopilus variobrunneus (5 Photos)

Tylopilus variobrunneus  01153

Tylopilus variobrunneus 

Tylopilus variobrunneus  01159

Tylopilus variobrunneus 

Tylopilus variobrunneus 01157

Tylopilus variobrunneus 

Tylopilus variobrunneus 01216

Tylopilus variobrunneus 

Tylopilus variobrunneus 3453

Tylopilus variobrunneus