Picipes badius 

Royoporus badius (Polyporus badius) 0883

Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (Royoporus badius, Polyporus badius)

It is in the Polyporaceae family of the Polyporales order.

Picipes badius (Polyporus badius) 05650

Picipes badius (Royoporus badius, Polyporus badius)

Royoporus badius 0880

Picipes badius (Royoporus badius, Polyporus badius)

PICIPES (Polyporus)-badius 07909

Picipes badius (Royoporus badius, Polyporus badius)

PICIPES (Polyporus)-badius 07907